Az LCA-t eredetileg döntéstámogató eszköznek fejlesztették ki, hogy környezeti szempontból különbséget tehessenek termékek ill. szolgáltatások között. Ezen kívül a következő területekre alkalmazható:

  • belső ipari felhasználásnál termékfejlesztésre és javításra,
  • belső stratégiai tervezésnél és vállalatpolitikai döntések támogatásánál az iparban,
  • külső ipari használat során kommunikációs és marketing célokra,
  • közigazgatási stratégiák és kormánypolitika meghatározására és alakítására az öko-címke és a hulladékgazdálkodás területén.

Az életciklus-elemzések gyorsabb, szélesebb körű terjedésének azonban számos akadálya is van, amelyek közül a legfontosabbak:

  • a módszerek és folyamatok komplexitása,
  • az elemzés költség- és időigénye,
  • az alkalmazott adatbázisok megbízhatósága.

Az életciklus-elemzés eredménye az alábbi célokra használható:

  • A vizsgált rendszer anyag- és energiaigényének, és az emisszióknak a meghatározására, ill. ezek lehetséges környezeti hatásának számszerűsítésére.
  • Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életciklusán belül azon pontok megállapítására, ahol az erőforrás-felhasználás, az emissziók , ill. a környezeti hatások legnagyobb mértékű csökkentését lehet és kell elérni.
  • A vizsgált rendszer inputjainak és outputjainak alternatív termékekkel, folyamatokkal vagy szolgáltatásokkal történő összehasonlítására.

Segítséget nyújt új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésében, amennyiben az LCA-t a környezetminőség javítását szolgáló tervezési eszköznek tekintjük.

Az LCA ezen kívül segít megérteni egy a terméket, annak csomagolását vagy valamely eljárást érintő változtatás előnyeit és kockázatait. Elősegíti a környezetterhelés, a potenciális környezeti károsodások dokumentálását és értékelését, valamint segít integrálni ezeket a cég általános környezeti politikájába.