A hatásértékelés az életciklus-elemzés azon szakasza, amelynek célja annak kiderítése és értékelése, hogy mekkora a mértéke és jelentősége a vizsgált rendszer környezeti hatásának. Az életciklus-elemzés hatásértékelő folyamata során a leltárban meghatározott környezeti terhelések hatását számszerűsítjük. Az értékelés a kapott leltáradatok hatáskategóriához rendelésével, osztályozásával és jellemzésével valósítható meg. Ennek eredményeképp minden környezeti kategória esetén egy számmal tudjuk kifejezni a vizsgált életciklus hatását.

A környezeti hatásokat normalizálni és súlyozni is lehet, hogy egyetlen környezeti indexszel ki tudjuk fejezni a környezeti hatást.

A normalizáció a hatások relatív nagyságának jobb megértését segítő módszer. A termékek életciklusára számított valamennyi hatást viszonyítja az erre az osztályra vonatkozó teljes hatás ismeretéhez (pl. a környezeti hatások európai átlagához). A normalizációs gyakorlatok az életciklus elemzésre alkalmazott módszerektől függően eltérőek.