Az Egyesület konkrétan az alábbi tevékenységek segítését tűzte ki célul:

 • Az életciklus-szemléletben való gondolkodás elősegítése;
 • A módszer alkalmazásának népszerűsítése;
 • Az életciklus-elemezéssel kapcsolatos szakmai - tudományos tevékenység folytatása;
 • Külföldi és hazai esettanulmányok, a tagok projekt eredményeinek nyilvánossá tétele;
 • Közös pályázatok kezdeményezése, azok előkészítésében való részvétel, javaslattétel, szakvélemények készítése;
 • Hazai adatrendszer kialakítása, meglévő adatbázis/folyamatok aktualizálása;
 • Konferenciák szervezése;
 • Program készítése az életciklus elemzés hazai sajátosságokra épülő módszertanának kidolgozására;
 • Program kidolgozása a hazai normalizációs mutatók kimunkálására;
 • Ipari tevékenységet végző vállalatok munkájának a támogatása LCA alkalmazásokkal;
 • Az Európai Unió más tagállamaival történő együttműködés kialakítása és életciklus elemzés a módszertani fejlesztések vonatkozásában.


Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.

Alapszabály